Vážený pane ministře,

oslovuji Vás jako předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), jež je společnou platformou všech 18 obcí regionu východní části Děčínska s 55 tis. obyvateli.

O strukturálním ekonomicko-sociálním postižení území se nebudu více rozepisovat, je to skutečnost, která Vám je jistě z řady analýz, diskusí a mnoha jednání dobře známa.

Obracím se na Vás s žádostí o zásadní intervenci ve věci vybudování nového vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Ve světle současných událostí, kdy je obrovská nestabilita a nejistota dodávek zemního plynu pro domácnosti i průmysl, se naléhavost tohoto problému násobí.

Současné jediné vedení, kterým je Šluknovský výběžek zásobován elektřinou je na hraně životnosti, ale především i kapacity. V zásadě dnes neposkytuje žádnou rezervu pro připojení větších odběratelů a zásadním způsobem dnes limituje i případný odklon domácností od nejistého zemního plynu k elektřině nebo dotovaným tepelným čerpadlům. Absence druhého a zároveň rezervního vedení elektřiny na Šluknovsko je pro nás tedy i významným bezpečnostním rizikem.

Minimálně od roku 1996 se o věci diskutuje na odpovídající úrovni. Dlouhých 26 let probíhají přípravy, projektování, povolování atd. V roce 2018 nám bylo sděleno, že změny územních plánů obou dotčených krajů (Libereckého a Ústeckého) jsou hotové, stejně tak posouzení vlivu na životní prostředí EIA. V roce 2019 pak mělo být vydané stavební povolení a následně v roce 2020 měla být zahájena výstavba.

Máme za sebou polovinu roku 2022 a situace je stále stejná. Druhé vedení do Šluknovského výběžku se stále nerealizuje. Nám, jako starostům obcí, je v zásadě jedno, z jakého důvodu se stále nic neděje, kde má stát momentálně problém, jestli v ochraně přírody nebo na straně technologií nebo ČEZ. Ale nemůže nám být jedno, že po dlouhá desetiletí je limitován rozvoj regionu, kvalita strategických služeb a energetická bezpečnost regionu, našich obcí, podnikatelů a občanů.

Vážený pane ministře,

plně si uvědomuji současnou složitou situaci nejen na energetickém trhu, ale žádám Vás o informaci, kdy konkrétně dojde na realizaci nového, životně důležitého 110 kV vedení elektřiny do Šluknovského výběžku.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jan Kolář, předseda SPRŠ a starosta města Krásná Lípa

Back To Top